Over ons

Partners HIS-Implementations

Health Innovation School – Implementation (HIS-Implementation) is een gezamenlijk initiatief van Transvorm, Zorg aan Zet, Care Innovation Center, Fontys Hogeschool en Slimmer Leven.

Fontys Hogeschool

Fontys studeren 43.000 studenten. De 23 instituten verzorgen in totaal 97 bacheloropleidingen in voltijd, deeltijd en duaal – op bijna ieder denkbaar vakgebied van de maatschappij. Daarnaast bieden we 32 masteropleidingen, 16 associate degrees en diverse honours- en schakeltrajecten aan. Ook kunnen professionals bij ons terecht voor een gevarieerd opleidingsaanbod in het kader van Leven Lang Ontwikkelen.

www.fontys.nl

Slimmer leven

Slimmer Leven is een coöperatie van 60 leden op het gebied van zorg en vitaliteit in de Brainport regio. Binnen deze leden vallen alle zorginstellingen in de regio, ziekenhuizen, maar ook kennisinstellingen, woningcorporaties, het bedrijfsleven en de overheid. Coöperatie Slimmer Leven heeft samen met haar leden een gezamenlijke opdracht: het huidige systeem rondom gezondheid en vitaliteit toekomstbestendig maken door het realiseren van significante doorbraken in zorg, wonen en welzijn door inzet van innovaties.

www.slimmerleven.org

Care Innovation Center

Care Innovation Center is een open netwerk dat in de regio West-Brabant innovatieve oplossingen in de gezondheidszorg vleugels geeft. Zij stimuleert, verbindt, faciliteert en ondersteunt organisaties, zodat er innovatieve oplossingen komen die bijdragen aan de verbetering van de gezondheid en zelfredzaamheid van de inwoners van West-Brabant.

www.cic-westbrabant.nl

Zorg aan Zet

Zorg aan Zet is een samenwerkingsverband van werkgevers in de sector zorg en welzijn in Limburg. Voor en met aangesloten organisaties werkt Zorg aan Zet aan een evenwichtige en gezonde arbeidsmarkt voor zorg en welzijn.

www.zorgaanzet.org

 

Transvorm

Transvorm is een samenwerkingsverband van werkgevers in de sector zorg en welzijn in Noord-Brabant. Voor en met aangesloten organisaties werkt Transvorm aan een regionale aanpak van vraagstukken op het gebied van strategisch arbeidsmarktbeleid, personeelsbeleid en opleiding.

www.transvorm.org