Partners HIS-Implementation

Health Innovation School – Implementation (HIS-Implementation) is een gezamenlijk initiatief van Transvorm, Zorg aan Zet, Care Innovation Center en Fontys Hogeschool.

Fontys Hogeschool

Kennisinstelling. Hbo-onderwijs en praktijkgericht onderzoek. Fontys Hogeschool biedt honderden opleidingen (bachelors, masters, associate degrees) en aanbod voor Leven Lang Ontwikkelen van professionals. Ons onderwijs is nauw verbonden met ons praktijkgericht onderzoek. Zo dragen we bij aan de innovatiekracht van de regio en aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken.

Janno Barlage, docent Fontys Hogeschool en themaleider Fontys Centre of Expertise Health | LinkedIn

www.fontys.nl

Care Innovation Center

Care Innovation Center is een open netwerk dat in de regio West-Brabant innovatieve oplossingen in de gezondheidszorg vleugels geeft. Zij stimuleert, verbindt, faciliteert en ondersteunt organisaties, zodat er innovatieve oplossingen komen die bijdragen aan de verbetering van de gezondheid en zelfredzaamheid van de inwoners van West-Brabant.

Chantal van Spaendonck, directeur Care Innovation Center | LinkedIn

www.cic-westbrabant.nl

Zorg aan Zet

Zorg aan Zet is een samenwerkingsverband van werkgevers in de sector zorg en welzijn in Limburg. Voor en met aangesloten organisaties werkt Zorg aan Zet aan een evenwichtige en gezonde arbeidsmarkt voor zorg en welzijn..

 

Peggy Goris, programmamanager Zorg aan Zet | LinkedIn

www.zorgaanzet.org

Transvorm

Transvorm is een samenwerkingsverband van werkgevers in de sector zorg en welzijn in Noord-Brabant. Voor en met aangesloten organisaties werkt Transvorm aan een regionale aanpak van vraagstukken op het gebied van strategisch arbeidsmarktbeleid, personeelsbeleid en opleiding.

Sanne Schoolmeesters, strategisch adviseur / projectleider Transvorm | s.schoolmeesters@transvorm.org  |  LinkedIn

www.transvorm.org