Verhalen over enkele deelnemers aan HIS-I 2.0

Jill Schneiders (Proteion)

Jill Schneiders is coördinator Innovatie & Onderzoek bij Proteion, een grote zorgorganisatie in Noord- en Midden-Limburg. Ze heeft samen met haar collega’s het Innovatielab opgericht. Dit lab verzamelt ideeën vanuit de hele organisatie, beoordeelt ze en ondersteunt de bedenkers bij de uitvoering. “Het doel is om medewerkers te verbinden en succesvolle werkwijzen te verspreiden. Om vernieuwende oplossingen te implementeren zoeken we actief naar externe inspiratie en samenwerkingen, zowel nationaal als internationaal.”

Bij de start van het Innovatielab in september, net voor de deelname aan HIS-I, werd de innovatieroute verder ontwikkeld. Belangrijke lessen, zoals het gebruik van het C-imple model voor gestructureerde beoordeling, werden geïntegreerd. Jill: “Nauwe samenwerking met ICT en betrokkenheid van zorgmedewerkers vanaf het begin waren cruciaal voor succes. Deelname aan HIS-I hielp Proteion een bredere blik op innovatie te krijgen, met nuttige modellen en creatieve werkvormen die een frisse benadering mogelijk maakten.”

Bart Snijders (Revant)

Revant is een organisatie voor medisch-specialistische revalidatie. Bart Snijders werkt aan de KIT (Korte Intensieve Therapie), een innovatie die korte, intensieve therapiesessies combineert met actieve betrokkenheid van ouders. “Dit project richt zich op kinderen met speciale behoeften en hun ouders, met als doel efficiëntere behandelplannen en betere resultaten door ouderparticipatie. Tijdens HIS-I kon ik met mijn team de uitkomsten beter meten, gebruikmakend van de quadrupel-analyse, wat zorgde voor een professionelere projectstructuur en meer vertrouwen binnen het team.”

Een succesfactor vanuit HIS-I was het besef dat beginnen belangrijker is dan perfectie en dat tijd nemen voor robuuste implementatie essentieel is voor gedragsverandering. Bart: “Het KIT-project heeft positieve feedback ontvangen van zowel behandelaars als ouders na het eerste traject van dertien weken.” Een waardevolle les was de overgang van een top-down benadering naar een meer bottom-up aanpak, na feedback van behandelaars. Bart benadrukt de meerwaarde van HIS-I, met zijn inspirerende sfeer en netwerkmogelijkheden.

Esther Bloemen (Zuyd Hogeschool)

Esther Bloemen werkt bij het lectoraat Wijkgerichte zorg aan Zuyd Hogeschool in Limburg, waar ze zich richt op nieuwe zorgmodellen voor kwetsbare groepen en de rol van eHealth. Ze benadrukt de implementatie van bewezen innovaties in de praktijk. “Ik zag in HIS-I een kans om meer tips en trucs te krijgen voor effectieve implementatie.”

Esther vond HIS-I waardevol en inspirerend, met een goede mix van online en fysieke bijeenkomsten, interessante sprekers en toegang tot presentaties via Teams. “Ik waardeer vooral de inkijk in praktijkinnovaties en de netwerkgroep voor het uitwisselen van tips en ideeën.” Ze hoopt dat praktijkorganisaties de meerwaarde van samenwerken met onderwijsinstellingen inzien voor innovatie en implementatieprojecten. Esther neemt veel tools voor implementatie en een uitgebreid netwerk mee terug naar het onderwijs, wat toekomstige samenwerkingen en de opleiding van zorgprofessionals ten goede zal komen.

Roderick Wondergem (Fontys Hogeschool)

Roderick Wondergem van Fontys Hogeschool in Zuid-Nederland heeft via HIS-I diepgaand inzicht gekregen in diverse (zorg)organisaties. “In het onderwijs bestaat altijd het gevaar dat we vasthouden aan ons eigen perspectief.” De HIS-I bood een waardevolle kans om de praktijk van binnenuit te ervaren, wat hij nu meeneemt naar zijn werkterrein.

Tijdens het traject leerde hij veel over de uitdagingen en mogelijkheden binnen organisaties, wat volgens Roderick essentieel is om studenten beter voor te bereiden op hun toekomstige rol als change agents. “Het interactieve karakter van HIS-I heeft mijn ervaring verrijkt en mijn persoonlijke groei gestimuleerd,” benadrukt hij. Een belangrijke les die hij meeneemt, is dat er bij implementatie meer aandacht moet zijn voor de mensen en de doelgroep zelf. “Het simpelweg bedenken van plannen achter een bureau is niet voldoende. Het is essentieel om de doelgroep te leren kennen,” aldus Roderick.

Paulette van den Berge (Associate degrees Academie)

Paulette meldde zich aan voor HIS-I om actuele informatie over het implementeren van zorgtechnologie en sociale innovaties te verkrijgen en om de behoeften van het werkveld te peilen. “De noodzaak in de praktijk om zorg en welzijn anders te organiseren is groot en organisaties zijn nog zoekende in het wat en hoe.”

Ze waardeerde de interessante gastsprekers en de mogelijkheid om bij Avoord het implementatieproces te volgen. Deze ervaringen waren waardevol voor de doorontwikkeling van het onderwijs en voor het delen met collega’s en studenten. Daarnaast was de uitwisseling met andere opleiders belangrijk: “Andere opleiders staan voor dezelfde uitdagingen om studenten goed op de praktijk voor te bereiden.” Paulette wil het onderwijs beter afstemmen op de behoeften van het werkveld en studenten handvatten bieden voor verbetering en vernieuwing van zorg en welzijn.