Het laatste nieuws

Programma dag 5

“Het betrekken van (eind)gebruikers is een must voor succesvol innoveren, maar doe dit zo vroeg mogelijk en wees flexibel in je aanpak!” – Anne-Miek Vroom, Sascha Vermeylen en Henriette Van Hoof

Dit was feitelijk de kern van programma dag 5 van de HIS-I. Ook deze keer waren de interne teams van de deelnemers aanwezig.

Sascha Vermeylen (panelmanager bij het Vlaamse LiCalab – Living & Care Lab) heeft de deelnemers meegenomen in hoe in Vorselaar het initiatief van Gezondheidshuis Pioen is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de diverse stakeholders en in het bijzonder de bijna 8000 inwoners van de gemeente. Sascha: “hoe kun je iets voor iemand ontwikkelen zonder dat je op tijd en goed inzicht krijgt in hun behoeften, barrieres enz.?” Ze heeft verteld over de verschillende instrumenten die in dit praktijkvoorbeeld zijn ingezet om die eindgebruikers ook echt te betrekken, variërend van een enquête onder alle inwoners tot meerdere co-creatie sessies, GPS brainstorms en netwerkbijeenkomsten.

Anne-miek Vroom (directeur stichting Ikone) ging hier verder op in en benadrukte dat het de kunst is om te ontdekken welke aspecten allemaal meespelen bij een innovatie vanuit het perspectief van de eindgebruiker. Anne-miek: “Aan de oppervlakte zien we vaak de inwoner/patiënt en zijn klachten en daarnaast de medische behandeling, maar onder de oppervlakte spelen er zaken als eerdere levenservaringen van de inwoner, verlangens, angsten, behoeften bij hun naasten enz. Het is net een ijsberg”. En wees niet bang om de eindgebruikers zo vroeg mogelijk te betrekken, de extra tijd die het je in het begin kost betaalt zich later dubbel en dwars terug!

Vervolgens heeft Henriette van Hoof (senior innovator bij het Zuyderland Ziekenhuis) de principes en voordelen uiteengezet van Design thinking en Agile werken voor het ontwikkelen en implementeren van innovaties. Flexibel en wendbaar, kort-cyclisch, eigenaarschap en de voortdurende betrokkenheid van de klant zijn daarin enkele sleutelbegrippen. Henriette: “Je hoeft niet gepromoveerd te zijn in Agile werken om de principes ervan toe te passen in je eigen praktijkvoorbeelden. Ga er gewoon mee aan de slag, begin klein en wees niet bang om fouten te maken!”

De deelnemers en interne teams gaan de komende periode verder met elkaar aan de slag met de vraag hoe de eindgebruiker(s) het beste in hun innovatievraagstuk betrokken kunnen worden en hoe dit verder uitpakt voor de businesscase van de innovatie.

De volgende programmadag is op 7 maart.

Programma dag 3

Hoe vitaal je organisatie is, bepaalt het succes van de beoogde verandering of innovatie!” – Jan Kees van Wijnen en Ineke Strijp

Deze boodschap vormde afgelopen dinsdag de rode draad tijdens programma dag 3 van de tweede editie van de HIS-I. Naast de deelnemers sloten deze keer ook een aantal collega’s aan. Deze collega´s zijn als intern team nodig om de beoogde innovatie te implementeren.

Ineke Strijp (strategisch adviseur op het gebied van organisatieverandering) heeft de deelnemers meegenomen in de samenhang tussen succesvol veranderen en de vier ontwikkelingsfasen van organisaties: pionieren, groeien, beheren en beschermen. Ineke: “Iedere organisatie kent zijn eigen context, structuren en culturen waar je bij verandertrajecten en innovatie op in moet spelen. Maar die zullen anders worden naarmate organisaties zich ontwikkelen”. Hoe doe je dat dan en waar heb je rekening mee te houden? De interne teams hebben hun eigen organisaties gescoord op vitaliteit en innovatief vermogen en hebben verkend op welke manier zij voor hun innovatie draagvlak kunnen realiseren, rekening houdend met de diverse weerstanden en ‘onder- en bovenstromen’ in de organisatie.

Jan-Kees van Wijnen (bestuurder bij ouderenzorgorganisatie Tante Louise) is ingegaan op de wijze waarop innovatieontwikkeling én -implementatie binnen Tante Louise worden georganiseerd en gecultiveerd. Onder andere door de inzet van innovatieadviseurs en dedicated projectleiders, maar ook door innovatie te borgen in de gehele plan-do-check-act cyclus. De essentie is dat innovatie door heel de organisatie belangrijk gevonden wordt en dat iedereen daar vanuit de eigen rol ook verantwoordelijkheid voor heeft. Jan-Kees: “bij Tante Louise is iedereen niet alleen bezig met het goed doen van zijn/haar werk, maar is men ook voortdurend bezig met nadenken over hoe het werk beter kan. Startpunt is wel altijd dat innovatie tot toegevoegde waarde moet leiden, door het wegnemen van een bepaald probleem of het voorzien in een belangrijke behoefte”. Aan de hand van het Pains & Gains model zijn de interne teams hier verder op ingegaan voor hun eigen innovatievraagstuk.

De deelnemers en interne teams gaan de komende periode verder met elkaar aan de slag om hun innovatievraagstuk uit te werken en deze zo goed mogelijk in de organisatie te laten landen.

Samen innoveren

Iedereen die ervaring heeft met innoveren op de werkvloer weet dat je het niet alleen kunt doen of dat je het samen moet doen. Veranderen vergt draagvlak, samenwerking en ruimte voor reflectie. De deelnemers aan de HIS-I gaan daarom ook niet alleen het traject in. Directeuren of bestuurders van de deelnemers laten commitment zien door onder andere aan te sluiten bij twee bestuurlijke bijeenkomsten. Daarnaast stelt elke deelnemer een intern team samen om de implementatie goed mee vorm te geven in de organisatie. Het intern team neemt ook deel aan tweeprogramma dagen van de HIS-I.

Terugkomdag Yes We Can Clinics

Dinsdag 20 september heeft de allereerste terugkomdag van de Health Innovation School-Implementation plaatsgevonden. Met een mooie groep Rebellen zijn we te gast geweest bij Yes We Can Clinics in Hilvarenbeek. We hebben genoten van de inspirerende presentatie van Derek van Enk en de indrukwekkende verhalen van de fellows.

Yes We Can Clinics: “Resultaat bereik je door vanuit verbinding te werken”.

Benieuwd naar ervaringen en verhalen van de Rebellen van de eerste HIS-I editie? Bekijk dan het digitale HIS-I magazine